Opevněním

Hledám varianty 'opevněním' [ opevněním (1) opevněních (1) opevnění (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 28:52...zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradbyopevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve všech tvých...
1. Královská 16:18... Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak...
2. Letopisů 11:11...města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a...
Žalmy 89:41...zahodil. Všechny jeho hradby jsi prolomil, jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni kolemjdoucí jej drancují,...
Jeremiáš 51:30...Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy...
Pláč 2:2...Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k zemi, zneuctil království...
Nahum 3:8...nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby. Mocný Habeš, Egypt bez...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |