Opadala

Hledám varianty 'opadala' [ opadala (1) opadal (1) opadá (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 8:5...archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce...
Deuteronomium 28:40...po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou...
Izaiáš 33:9...z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď povstanu, praví Hospodin, teď se pozvednu a...
Izaiáš 34:4...nebe se jako svitek zavine, všechen jeho zástup popadá, jako když listí révy opadá jako z fíkovníku padavka....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |