Opřít

Hledám varianty 'opřít' [ opřít (3) opřen (1) opřelo (1) opřeli (1) opřel (4) opře (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 14:21...pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z...
Soudců 16:26...na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o  opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni...
Soudců 16:29...oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o , pravicí o jeden a levicí o druhý. " zemřu...
2. Královská 18:21...na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao...
Job 8:15...mají naději, na pavučinu se spolehliOpřít se o ni znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane...
Píseň 1:6...na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky v hněvu proti mně přikázali mi...
Izaiáš 36:6...na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao...
Ezechiel 29:7...jsi a bodl je do podpaží. Jakmile se o tebe opřeli, zlomil ses, jsi jim kyčle vykloubil. Nuže, tak...
Amos 5:19...lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den...
Nahum 3:12...tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se...
Skutky 27:15...ale znenadání udeřil orkán zvaný Euroklydonopřel se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se...
Židům 11:21...každému z Josefových synů a "poklonil seopřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal,...

Slova obsahující opřít: opřít (3) popřít (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |