Opěvují

Hledám varianty 'opěvují' [ opěvujte (1) opěvují (2) opěvovat (2) opěvovali (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Ezdráš 3:11...Hospodina podle pokynů izraelského krále DavidaOpěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak...
Žalmy 59:17... ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým...
Žalmy 92:2...den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé...
Žalmy 135:3...Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte - jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba vyvolil,...
Žalmy 138:5...králové slaví, uslyší, co jsi zaslíbil.  opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!"...
Žalmy 145:4...nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |