Opírá

Hledám varianty 'opírá' [ opíráte (1) opírám (1) opíralo (1) opírá (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 1:6...Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci ho doháněli, a tak se...
2. Královská 5:18...vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klanělopírá se o rámě, takže i se musím v Rimonově chrámu...
Žalmy 71:6... spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi vyvedl z lůna matčina - navždycky patří...
Izaiáš 48:2...vy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opíráte o Boha Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 17:5... kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví...
Skutky 3:16... kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři,...
Římanům 9:11...dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení (nešlo totiž o skutky, ale o Toho, který...

Slova obsahující opírá: opírá (4) opírám (1) opíráte (1) popírá (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |