Opíjel

Hledám varianty 'opíjel' [ opíjí (1) opíjet (1) opíjel (3) opíjejí (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 16:9...vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláce. Vtom...
1. Královská 20:16...7 000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci...
Přísloví 23:20... na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřaď se. Pijáka i žrouta...
Jeremiáš 51:7...Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylonopíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly....
Abakuk 2:15... Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! Ne...
Lukáš 12:45...a začal by bít sluhy a služky a jíst, pítopíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká, a v...
1. Tesalonickým 5:7...a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a...

Slova obsahující opíjel: opíjel (3) popíjel (3) popíjeli (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |