Onemocněla

Hledám varianty 'onemocněla' [ onemocníš (1) onemocnělo (1) onemocněla (1) onemocněl (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Samuel 12:15... které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel...
2. Samuel 13:2...se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u...
1. Královská 14:1...jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě:...
1. Královská 17:17...Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domuonemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat...
2. Královská 5:1...daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na...
2. Královská 13:14...mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad...
2. Královská 20:1...syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl...
2. Letopisů 16:12...králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však...
2. Letopisů 21:15...i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou - bude se zhoršovat den ode dne,...
2. Letopisů 32:24...v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil...
Izaiáš 38:1...syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl...
Jan 11:1...z Betanie, městečka Marie a její sestry Martyonemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a...
Jan 11:6...i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl...
Skutky 9:37...dobrými skutky a almužnami. V těch dnech však onemocněla a zemřela. Omyli ji a položili do horní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |