Oněmí

Hledám varianty 'oněmí' [ oněmí (5) oněměli (1) oněměl (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 45:3...svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl...
Žalmy 31:19...darebáci, do hrobu klesnou v mlčení!  oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a...
Žalmy 76:9...vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v...
Izaiáš 52:15...mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří nevýslovné, neslýchané pochopí. Kdo...
Izaiáš 53:7...byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a...
Jeremiáš 4:9...kněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak...
Matouš 22:12...jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a...
Skutky 8:32...veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |