Omývaly

Hledám varianty 'omývaly' [ omývat (2) omývaly (1) omývali (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 30:19...do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 30:21...oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné...
Exodus 40:31... aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání...
Exodus 40:32...do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltářiomývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a...
2. Letopisů 4:6...pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v Moři...
Ezechiel 40:38...brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |