Olovo

Hledám varianty 'olovo' [ olovo (4) olovem (2) olova (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 15:10...Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy,...
Numeri 31:22...Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz, železo, cínolovo, vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté...
Job 19:24...slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali do...
Jeremiáš 6:29... Měchy dmýchají naplno, oheň pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo; zlo se nevyčistilo...
Ezechiel 22:18...struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železaolova - struska oddělená v peci od stříbra. Nuže, tak praví...
Ezechiel 22:20...do Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědí, železemolovem a cínem hrne do pece, kde se taví rozdmýchaným...
Ezechiel 27:12...bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železoolovo a cín. Řecko, Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |