Oloupena

Hledám varianty 'oloupena' [ oloupit (1) oloupena (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Izaiáš 24:3...oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne,...
Jeremiáš 30:16...sami pleněni a všechny, kdo olupují, nechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví...
Ezechiel 12:19...svoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude oloupena o všechno kvůli násilí všech jejích obyvatel....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |