Olivového

Hledám varianty 'olivového' [ olivový (3) olivoví (2) olivového (6) olivové (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 8:11...holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země....
Exodus 27:20...synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen....
Exodus 30:24...(vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš...
Leviticus 24:2...synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen...
Deuteronomium 6:11... vykopané studny, které jsi nekopal, viniceolivoví, které jsi nesázel. pak budeš jíst a nasytíš se,...
Deuteronomium 8:8... vinné révy, fíků a granátových jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb...
Jozue 24:13...městech, která jste nestavěli, a jíte z vinicolivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a...
1. Královská 6:23... Pro svatostánek zhotovil dva cherubyolivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé...
1. Královská 6:31...zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveřeolivového dřeva na pětihranných zárubních. Na tyto dvojité...
1. Královská 6:32...pětihranných zárubních. Na tyto dvojité dveřeolivového dřeva vyřezal rytiny cherubů, palem a rozvitých...
1. Královská 6:33...a palmy. Podobně zhotovil čtverhranné zárubněolivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité...
Žalmy 128:3...réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání...
Zachariáš 4:12...Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |