Okusit

Hledám varianty 'okusit' [ okuste (1) okusit (8) okusím (1) okusili (5) okusil (6) okusí (2) ]. Nalezeny 22 verše.
1. Samuel 14:24...vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým...
1. Samuel 14:28...vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec...
2. Samuel 3:35...přísahal: " Bůh potrestá a ještě mi přidáokusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!"...
2. Královská 4:40... Tu pak všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!"...
Job 21:25...nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak...
Žalmy 4:7...spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce...
Žalmy 34:9...tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájilOkuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž...
Žalmy 34:13...Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve...
Žalmy 60:5...uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům...
Žalmy 69:22...jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem! Jejich...
Žalmy 71:20...provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět...
Žalmy 78:25...je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba, poslal jim jídla dosyta! Východní...
Kazatel 1:17...pojal tolik moudrosti a vědění, rozhodl jsem se okusit moudrost, okusit také hloupost a ztřeštěnost. Poznal...
Píseň 4:16... přijde do své zahrady, její rozkošné ovoce  okusí! Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto, sbírám...
Matouš 27:34...napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít. Když ho ukřižovali, losovali o jeho...
Jan 2:9...A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je,...
Jan 19:30...na yzop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal...
2. Timoteus 2:6... I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti , abys to...
Židům 6:4...se dál. Pro ty, kdo byli jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém,...
Židům 6:5...ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatémokusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto...
1. Petr 2:3... abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k...
1. Petr 3:10..."Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový chrání svůj jazyk před zlem, v...

Slova obsahující okusit: okusit (8) pokusit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |