Okolností

Hledám varianty 'okolností' [ okolností (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 89:9... kdo je jako ty - mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím,...
Přísloví 17:17...rozum, moudrost nekoupí! Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum...
2. Korintským 11:9... mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se střežil a budu se střežit i nadále, abych...
Efeským 6:18...a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v...
Filipským 4:11...nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost...
1. Tesalonickým 5:18...se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v...
Židům 13:18...jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosím o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |