Okně

Hledám varianty 'okně' [ okny (2) oknům (1) oknu (3) okno (4) oknem (4) okně (1) okna (11) oken (2) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 8:6...vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a...
Genesis 26:8...dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelechokna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou....
Jozue 2:15...se k tobě milosrdně a věrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže...
Jozue 2:18...neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů...
Jozue 2:21...se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do...
Soudců 5:28...se, tam, kde klesl, svalil se zavražděn. Za oknem vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží naříká: Proč...
1. Samuel 19:12...budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžka...
2. Samuel 6:16...Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívalaokna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před...
1. Královská 7:4...trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou....
1. Královská 7:5...byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou...
2. Královská 9:30... nalíčila si oči, upravila si účes a vyhlédlaokna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty...
2. Královská 9:32...svého pána?" zavolala. On se podíval směremoknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo...
2. Královská 13:17... Elíša položil své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu:...
1. Letopisů 15:29...Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívalaokna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém...
Přísloví 7:6...před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsemokna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky,...
Kazatel 12:3...těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlíželyoken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a...
Jeremiáš 9:20...učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám vzala děti z ulic...
Jeremiáš 22:14...palác a v něm prostorné komnaty; prorazím do něj okna, obložím cedrem a natřu červení.' Copak dělá králem...
Ezechiel 41:16...do nádvoří stejně jako prahy, zužující se okna i trojité ochozy - všechno od prahu a dál bylo kolem...
Ezechiel 41:26... Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně. Také na postranních...
Daniel 6:11...předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam...
Joel 2:9... řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se...
Sofoniáš 2:14... Pelikán a výr budou hnízdit na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin,...
Skutky 20:9...hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus sedělokně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký...
2. Korintským 11:33...králem Aretou dal hlídat město, aby zajalOknem v hradbě ale spustili dolů v koši, a tak jsem mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |