Okamžiku

Hledám varianty 'okamžiku' [ okamžiku (8) okamžikem (1) okamžik (11) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 16:21...a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť jeokamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů...
Numeri 17:10...promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť jeokamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl...
Ezdráš 9:8...zostuzení. Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás vyvázla a směli...
Žalmy 73:19... vydals je napospas hrozné záhubě! V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je! Jako sen...
Přísloví 12:19...rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí...
Izaiáš 29:5...budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je navštíví hromem a...
Izaiáš 30:13...zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítíokamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez...
Izaiáš 66:8...snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská rodit začala, hned...
Jeremiáš 6:26...smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve svém lidu prubířem,...
Daniel 4:30...vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!" V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán...
Lukáš 4:5...živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. "Dám ti...
Jan 16:16...jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode . Za okamžik neuvidíte a za další okamžik znovu...
Jan 16:17...jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik neuvidíte a za další okamžik spatříte' a:...
Jan 16:18...‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho...
Jan 16:19...řekl: "Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik neuvidíte a za další okamžik spatříte'?...
1. Korintským 15:30...mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě, kterou mám...
1. Korintským 15:52... ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. zatroubí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |