Okřikovali

Hledám varianty 'okřikovali' [ okřikuješ (1) okřikovali (4) okřikoval (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 119:21...duši stále stravuje touha po tvých pokynechOkřikuješ pyšné - jsou proklatí, od tvých přikázání...
Matouš 19:13...na vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim...
Marek 10:13...malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim:...
Marek 10:48... Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův,...
Lukáš 4:41...démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš....
Lukáš 18:15... aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníciokřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti...

Slova obsahující okřikovali: okřikovali (4) pokřikovali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |