Ohromnými

Hledám varianty 'ohromnými' [ ohromnými (1) ohromným (1) ohromných (1) ohromný (5) ohromnou (3) ohromném (1) ohromné (13) ohromná (4) ]. Nalezeno 29 veršù.
Numeri 13:32... Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž...
Deuteronomium 5:25... Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset...
2. Samuel 7:23...si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věciohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis...
1. Královská 20:13...prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukou,...
1. Královská 20:28...hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že jsem...
1. Letopisů 16:25...je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale...
1. Letopisů 17:21...jako svůj lid! Získal sis jméno velikýmiohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem,...
2. Letopisů 16:8...uniklo z rukou. Neměli snad Habešané a Libyjci ohromné vojsko s obrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát...
2. Letopisů 20:2... Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a...
2. Letopisů 20:12...je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme...
2. Letopisů 20:15...praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte  ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra...
2. Letopisů 20:24...je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a hle - země byla poseta mrtvými! Nikdo...
2. Letopisů 32:27...dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra,...
Job 30:18...drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišitOhromnou silou drží za šaty, v límci košile chce ...
Job 37:22...mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpytohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je nám...
Žalmy 66:3... jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle...
Žalmy 66:5...tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi...
Žalmy 71:19...potomky! Tvá spravedlnost, Bože, sahá do výšinohromné věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi...
Žalmy 96:4...je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale...
Žalmy 139:14... matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši...
Přísloví 16:8...udobří. Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím. Člověk přemítá v srdci o své...
Izaiáš 16:14...nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a ubohý pozůstatek." ...
Izaiáš 51:10...draka udolal? Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny,...
Izaiáš 63:1...Kdo to v hávu svého majestátu kráčí vpředohromné síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, ,...
Ezechiel 1:18...čtyři strany, cestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí...
Daniel 2:31...a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a...
Daniel 11:22...a zmocní se království pokryteckými úskokyOhromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně...
Daniel 11:28...čas stejně přijde konec. Severní král seohromným bohatstvím vydá zpět do své země a cestou projeví...
Lukáš 5:15...se ale šířila stále více a lidé se scházeliohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |