Ohradám

Hledám varianty 'ohradám' [ ohrady (6) ohradou (1) ohradě (1) ohradami (2) ohradám (1) ohradách (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 49:14...se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi,...
Numeri 32:16...k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak...
Numeri 32:24...trest si vás najde. Postavte si města pro dětiohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili."...
Numeri 32:36... Jogbehu, opevněná města Bet-nimra a Bet-haranohrady pro ovce a kozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon,...
Soudců 5:16...byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových...
1. Samuel 24:4...v Kamzičích skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si...
2. Letopisů 32:28... vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytekohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda...
Žalmy 50:9...však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na...
Žalmy 78:70...svého služebníka Davida, vzal ho od ovcíohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba,...
Micheáš 2:12...zbytky Izraele. Umístím je pohromadě jak ovceohradě, budou jako stádo na své pastvině - veliká lidská...
Abakuk 3:17...a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovceohrady a dobytek zmizel ze stájí, se však v Hospodinu...
Sofoniáš 2:6...se stane pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou. Připadne pozůstalým z Judova domu, kteří tam...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |