Oholte

Hledám varianty 'oholte' [ oholte (1) oholit (1) oholím (1) oholili (2) oholila (1) oholil (4) oholí (11) oholeny (2) oholena (2) ohol (2) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 41:14...zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi...
Leviticus 13:33...hlubší než okolní kůže, pak se postižený oholí; však neholí místo zasažené prašivinou. Kněz potom...
Leviticus 14:8...do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděvoholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý....
Leviticus 14:9...zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i všechno...
Numeri 6:9... a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavěoholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý...
Numeri 6:18...úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a...
Numeri 6:19...a jednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní....
Numeri 8:7...způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou...
Deuteronomium 21:12... smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domůoholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla...
Soudců 16:17...matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby  oholili, síla by opustila a byl bych slabý jako každý...
Soudců 16:19...na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla...
2. Samuel 10:4...Chanun tedy Davidovy služebníky zajaloholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli u...
1. Letopisů 19:4...zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajaloholil je, roucha jim uřezal v půli u zadnic a tak je...
Job 1:20...pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášťoholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem...
Izaiáš 7:20...najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá....
Izaiáš 15:2...Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny brady ostříhány, v pytlovině chodí v...
Izaiáš 22:12... vás volal toho dne: "Plačte a truchleteoholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radost a veselí,...
Jeremiáš 48:37...vždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena, všechen vous ostříhán, všechny ruce samá jizva a...
Ezechiel 5:1...si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly...
Ezechiel 5:11...a ohavnostmi, sám jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím ! Třetina v tobě pomře...
Ezechiel 7:18...pytlovina a přikryje je hrůza; každá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své stříbro vyházejí do...
Amos 8:10...vás obleču do pytloviny a všechny hlavy budou oholeny. Nechám zem truchlit jako nad jednorozeným - její...
Micheáš 1:16...z Izraele půjdou maršem do adulamské jeskyněOhol si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými syny. Pořiď si...
Skutky 21:24...obřadu a zaplať za , co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o...
1. Korintským 11:5...je hlavou; je to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce zahalovat, pak se rovnou...
1. Korintským 11:6...ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, pak se tedy zahaluje. Muž si nemá zahalovat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |