Ohled

Hledám varianty 'ohled' [ ohledy (1) ohledu (17) ohledem (4) ohledech (1) ohled (10) ]. Nalezeny 33 verše.
Leviticus 19:15...Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního...
Deuteronomium 18:8...před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země,...
Deuteronomium 28:50...jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat...
2. Letopisů 5:11...vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili),...
Přísloví 6:35...ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! ...
Kazatel 8:2... ale říkám: Královské rozkazy dodržujohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj...
Pláč 2:1...Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil...
Pláč 4:16...rozptýlil, na ani nepohlédne; nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali...
Ezechiel 16:47...by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník...
Daniel 1:4...rodu a ze šlechty - zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit...
Skutky 4:21... za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha...
Skutky 17:22...a řekl: "Athéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a...
Skutky 23:1...rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími...
Římanům 6:19...od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji:...
Římanům 12:16... plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s...
Římanům 15:1...nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět...
Římanům 15:3...a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo...
1. Korintským 1:5...Ježíši: byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. Kristovo...
1. Korintským 10:28...bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil, a na svědomí. Nemluvím...
2. Korintským 1:23...duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jenohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat...
2. Korintským 7:11...horlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že jste v věci nevinní. Když jsem...
2. Korintským 8:22... o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem...
2. Korintským 9:3...se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal....
2. Korintským 9:11...vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším...
2. Korintským 13:2... když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného....
Efeským 4:15...Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo,...
Filipským 2:2...mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se...
Filipským 3:15... tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale...
Filipským 4:12...a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i...
1. Timoteus 4:8...užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť zaslíbení nynějšího života i toho...
1. Timoteus 5:23...si čistotu. Nepij samotnou vodu, aleohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu...
Židům 4:15...slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto...
Jakub 3:2...dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Když dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotili...

Slova obsahující ohled: dohled (7) dohledem (5) dohledu (1) napohled (16) ohled (10) ohledech (1) ohledem (4) ohledně (49) ohledu (17) ohledy (1) pohled (22) pohledal (1) pohledání (1) pohledává (1) pohledáváš (1) pohleděl (1) pohledem (15) pohledný (2) pohledu (9) pohledů (2) pohledy (4) prohledal (1) prohledali (3) prohledám (1) prohledány (1) prohledávat (1) prohledej (1) prohledejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |