Ohlédni

Hledám varianty 'ohlédni' [ ohlédni (1) ohlédneš (1) ohlédli (1) ohlédla (1) ohlédl (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 19:26...ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne...
Jozue 8:20... dobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem...
1. Samuel 24:9...a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom...
1. Letopisů 21:20... a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli...
Žalmy 37:10...však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizíohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi...
Žalmy 74:20...na život chudých svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem násilí! ...
Kazatel 2:11...jedinou odměnu za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž...
Marek 10:23...smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do...

Slova obsahující ohlédni: dohlédni (1) ohlédni (1) pohlédni (13) prohlédni (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |