Oharky

Hledám varianty 'oharky' [ oharky (4) oharek (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 25:38...z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z...
Exodus 27:3... lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k...
Exodus 37:23...zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z...
Izaiáš 7:4...se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova....
Amos 4:11...jsem rozvrátil Sodomu a Gomoru; byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů. A přesto jste se ke mně nevrátili...
Zachariáš 3:2...Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |