Odvracej

Hledám varianty 'odvracej' [ odvracíte (1) odvracíš (2) odvracíme (1) odvrací (5) odvracelo (1) odvraceli (1) odvracel (2) odvracejí (4) odvracej (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Jozue 22:18...tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes...
2. Samuel 22:27...člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš...
Žalmy 18:27...člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, pohledy povýšených...
Žalmy 78:38...a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl probouzet....
Přísloví 15:1...však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých...
Přísloví 28:9...hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude...
Jeremiáš 8:5...lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějí. Pozorně jsem...
Jeremiáš 17:5...člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na poušti -...
Jeremiáš 17:13...opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se od tebe odvracejí, budou zapsáni v prachu země, protože Hospodina...
Jeremiáš 18:20...před tebe a přimlouval se za , abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej...
Ezechiel 18:8...nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úrokyodvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se...
Ozeáš 7:14... zraňují se kvůli vínu a obilí, ode se však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni...
Sofoniáš 1:6...i tomu jejich Molochu; ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají...
Malachiáš 3:7... nebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte...
2. Timoteus 3:5... ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin,...
Titus 1:14...se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Čistým je vše čisté; nečistým a...
Židům 3:12...z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně...
Židům 12:25...vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme myodvracíme-li se od Toho, který je z nebe. Jeho hlas tehdy...

Slova obsahující odvracej: neodvracej (4) neodvracejte (2) odvracej (1) odvracejí (4) podvracejí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |