Odvraťte

Hledám pøesnì 'odvraťte'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: odvraťte (9) odvrátíte (4) odvrátit (12) odvrátíš (3) odvrátím (3) odvrátily (3) odvrátilo (3) odvrátili (17) odvrátila (2) odvrátil (37) odvrátí (26) odvrať (8)
Numeri 16:26...a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte...
2. Královská 17:13...i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte přikázání a...
Jeremiáš 18:11...proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plánOdvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své...
Jeremiáš 25:5... vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání,...
Jeremiáš 35:15...všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání....
Ezechiel 14:6...se! Navraťte se od svých hnusných modelodvraťte tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z...
Ezechiel 33:11...ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých...
Zachariáš 1:4...dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupůOdvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!'...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |