Odvrátit

Hledám pøesnì 'odvrátit'. Nalezeno 12 veršù. Další varianty: odvraťte (9) odvrátíte (4) odvrátit (12) odvrátíš (3) odvrátím (3) odvrátily (3) odvrátilo (3) odvrátili (17) odvrátila (2) odvrátil (37) odvrátí (26) odvrať (8)
Jozue 22:25...do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy: Přičiňme...
Nehemiáš 9:35...ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi...
Job 36:10...uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své...
Přísloví 24:18...by se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit,...
Přísloví 29:8... Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžky...
Izaiáš 47:11... Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se nenadáš! Jen...
Jeremiáš 11:15...s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou...
Jeremiáš 44:5...však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím...
Pláč 2:8...hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřitodvrátit od zkázy nedal se. Hradby i bašty proto...
Ozeáš 11:7... jejich úmysly pohltí. Můj lid se rozhodl ode  odvrátit; i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec...
Amos 6:3...snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte na lůžkách...
2. Petr 2:21...cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim,...

Slova obsahující odvrátit: odvrátit (12) podvrátit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |