Odvrátili

Hledám pøesnì 'odvrátili'. Nalezeno 17 veršù. Další varianty: odvraťte (9) odvrátíte (4) odvrátit (12) odvrátíš (3) odvrátím (3) odvrátily (3) odvrátilo (3) odvrátili (17) odvrátila (2) odvrátil (37) odvrátí (26) odvrať (8)
Numeri 14:43...proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin...
Jozue 22:16...Jak jste mohli takhle zradit Boha IzraeleOdvrátili jste se od Hospodina - postavili jste si oltář,...
Jozue 22:23...Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli...
1. Královská 8:35... chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť...
2. Letopisů 6:26... chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť...
2. Letopisů 29:6... a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili hoodvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k...
Žalmy 78:57... na svědectví Nejvyššího nedbali. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl...
Izaiáš 1:4...Hospodina opustili, Svatého izraelského zavrhliodvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč...
Jeremiáš 5:23...se. Tento lid však srdce odbojné a zpupnéodvrátili se a odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme...
Jeremiáš 14:7...kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraele,...
Jeremiáš 23:22...bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovyodvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého...
Jeremiáš 38:22...tvívěrní přátelé'. Když jsi teď uvázl v blátěodvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k...
Pláč 2:14...lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti předkládali,...
Daniel 9:5...se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme seodvrátili se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali...
Daniel 9:13...usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu....
Jonáš 3:10... A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl,...
2. Timoteus 1:15...v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode  odvrátili. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu....

Slova obsahující odvrátili: neodvrátili (7) odvrátili (17) podvrátili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |