Odvrátíte

Hledám pøesnì 'odvrátíte'. Nalezeny 4 verše. Další varianty: odvraťte (9) odvrátíte (4) odvrátit (12) odvrátíš (3) odvrátím (3) odvrátily (3) odvrátilo (3) odvrátili (17) odvrátila (2) odvrátil (37) odvrátí (26) odvrať (8)
Numeri 32:15...planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je...
Jozue 23:12...milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají...
1. Královská 9:6...potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a ustanovení,...
2. Letopisů 7:19...nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |