Odvrátí

Hledám pøesnì 'odvrátí'. Nalezeno 26 veršù. Další varianty: odvraťte (9) odvrátíte (4) odvrátit (12) odvrátíš (3) odvrátím (3) odvrátily (3) odvrátilo (3) odvrátili (17) odvrátila (2) odvrátil (37) odvrátí (26) odvrať (8)
Genesis 27:45...než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro...
Exodus 10:17...se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode  odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil...
Deuteronomium 13:18...klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství...
2. Letopisů 7:14... pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvářodvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe,...
2. Letopisů 30:8...Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu,...
Izaiáš 14:27...- kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento...
Jeremiáš 8:4...Když někdo padne, copak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává...
Jeremiáš 18:8...pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvilodvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež jsem...
Jeremiáš 26:3... ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnouodvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od...
Jeremiáš 36:3... které na chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy...
Jeremiáš 36:7...začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí...
Ezechiel 3:20...ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví,...
Ezechiel 18:21...a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat...
Ezechiel 18:24...cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat...
Ezechiel 18:26...je vrtkavý ve svém jednání? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít....
Ezechiel 18:27...bezpráví, jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě,...
Ezechiel 33:9...tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od neodvrátil - pak...
Ezechiel 33:12...spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí....
Ezechiel 33:14...‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten...
Ezechiel 33:18...je vrtkavý ve svém jednání! Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli...
Ezechiel 33:19...bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě,...
Ozeáš 14:5... milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie....
Jonáš 3:8...a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na...
Skutky 3:26...k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu,...
2. Timoteus 4:4...učiteli, kteří jim budou lechtat sluchOdvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve...
Jakub 5:20...a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši...

Slova obsahující odvrátí: neodvrátí (3) neodvrátím (3) neodvrátíš (1) odvrátí (26) odvrátím (3) odvrátíš (3) odvrátíte (4) podvrátím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |