Odvolat

Hledám varianty 'odvolat' [ odvolat (5) odvolal (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Ester 8:8...jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za...
Žalmy 132:11...Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě...
Izaiáš 45:23... ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk...
Skutky 25:12...se svými poradci a odpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!" Za několik dní do Cesareje...
Skutky 25:21... kde by to mohl soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat ve vazbě do rozhodnutí Jeho...
Skutky 25:25...nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k Jeho Veličenstvu, rozhodl jsem se ho k němu...
Skutky 28:19...smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři - ovšem ne proto, abych žaloval na svůj...
Galatským 3:17...zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |