Odvlečených

Hledám varianty 'odvlečených' [ odvlečeným (1) odvlečených (1) odvlečení (1) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 17:28...vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-elu a...
Jeremiáš 13:17... přetékat budou slzami nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce:...
Matouš 1:12...a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |