Odvane

Hledám varianty 'odvane' [ odvane (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 15:30... jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na marnost - prázdnota...
Job 27:21...vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkamodvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší...
Žalmy 78:39... Pamatoval na to, že jsou smrtelní, vánek, jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti dráždili,...
Izaiáš 57:13...sebrankou! Všechny ty modly přece vítr odneseodvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane...
Sofoniáš 2:2... dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova hněvu;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |