Odvětil

Hledám varianty 'odvětil' [ odvětili (4) odvětila (3) odvětil (17) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 19:21...něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o...
Genesis 30:15...jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou...
Genesis 37:17...Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k...
Exodus 8:5...propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe,...
Růt 2:13...přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své služebnici...
1. Samuel 3:5... "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel...
1. Samuel 10:16...Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale...
2. Samuel 20:17...poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil. Pokračovala tedy: "Odpradávna se říká: ‚V Abelu se...
1. Královská 2:13... "Přicházíš v pokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho...
2. Královská 10:15...jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže ano," odvětil Jonadab. "Tak mi podej ruku," vyzval ho. Když mu...
2. Královská 20:15...ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů...
Ester 5:7...splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět...
Ester 6:13...Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihloodvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš: "Jestli je ten...
Žalmy 99:6...jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na...
Izaiáš 39:4...ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů...
Matouš 15:26..."Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky...
Matouš 20:22...snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili. Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát...
Matouš 21:16...se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst...
Marek 7:29...dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé dcery vyšel." Když...
Marek 10:39...a podstoupit křest, který podstupuji?" "Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich,...
Lukáš 24:19..."O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před...
Jan 10:34...Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste...
Jan 14:9...Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi ?...
Skutky 21:39...Tarsu v Kilikii, občan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto žádám, dovol mi promluvit k lidu."...

Slova obsahující odvětil: odvětil (17) odvětila (3) odvětili (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |