Odvěký

Hledám varianty 'odvěký' [ odvěkých (3) odvěký (5) odvěkou (1) odvěkého (1) odvěké (1) odvěká (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 33:15...úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze...
Deuteronomium 33:27...tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě svéOdvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé...
Žalmy 24:7... brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král?...
Žalmy 24:9... brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král?...
Žalmy 76:5... séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli...
Jeremiáš 5:15... praví Hospodin. Národ prastarý je to, národ odvěký, národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají....
Jeremiáš 18:15...Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou, cestou neupravenou....
Ezechiel 25:15...mstili, protože se s chutí zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubili, proto tak praví Panovník...
Daniel 7:9...se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůnyOdvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na...
Daniel 7:13...s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu...
Daniel 7:22...proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy...
Micheáš 6:2...Slyšte, hory, Hospodinovu při, slyšteodvěké zemské základy! Hospodin žalobu na svůj lid,...
Abakuk 3:6...a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledemOdvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí -...
Efeským 3:11...nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm...

Slova obsahující odvěký: odvěký (5) odvěkých (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |