Odstrašujícím

Hledám varianty 'odstrašujícím' [ odstrašujícím (10) odstrašující (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 28:25...nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Na...
2. Letopisů 29:8...a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím příkladem pro výstrahu a výsměch, jak to sami...
2. Letopisů 30:7...Hospodina, Boha vašich otců, a ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte ...
Jeremiáš 15:4... syn Ezechiášův, páchal v Jeruzalémě, je učiním odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Kdo ...
Jeremiáš 24:9...Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst. Učiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro všechna království...
Jeremiáš 29:18... Budu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Budou...
Jeremiáš 34:17...- svobodu pro meč, mor a hlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna království země. S těmi...
Ezechiel 5:15... staneš se nadávkou a posměškem, varovánímodstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám ...
Ezechiel 26:21... neobstojíš na zemi mezi živými! Učiním  odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou hledat, ale...
Ezechiel 27:36...mezi národy nad tebou jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím znamením - zanikneš navěky!" Dostal jsem...
Ezechiel 28:19... znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením - zanikl jsi navěky!" Dostal jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |