Odspěchal

Hledám varianty 'odspěchal' [ odspěchal ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 18:6..." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry...
Genesis 18:7...pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobytče,...
Genesis 43:30...řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |