Odsouzení

Hledám varianty 'odsouzení' [ odsouzeným (1) odsouzení (11) odsouzené (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Žalmy 79:11...pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě dospějeodsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům...
Žalmy 102:21...pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněnýchodsouzené k smrti aby propustil! Jméno Hospodin bude na...
Jan 19:31...křížích do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A...
Skutky 25:15...a židovští starší mi o něm řekli a žádali jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku...
Římanům 5:16...je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k souduodsouzení, ale Boží dar vede k ospravedlnění z mnoha...
Římanům 5:18... skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin...
Římanům 8:1...ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha...
1. Korintským 11:29...jde o Pánovo tělo, takový a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných,...
1. Korintským 11:34... hlad, se nají doma, abyste se nescházeliodsouzení. Ostatní pokyny vám dám, přijdu. Pokud jde o...
2. Korintským 3:9...je služba Ducha! Jestliže služba vedoucíodsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti slávu...
1. Timoteus 3:6...být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby...
2. Petr 2:3...chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh...
Juda 1:4... Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují...
Zjevení 17:1...sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se...

Slova obsahující odsouzení: odsouzení (11) odsouzeníhodné (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |