Odsoudil

Hledám pøesnì 'odsoudil'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: odsuď (1) odsouzeni (8) odsouzen (9) odsoudit (8) odsoudíš (1) odsoudím (6) odsoudili (2) odsoudil (8) odsoudí (15)
Izaiáš 34:5... na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův meč se koupe v...
Jeremiáš 8:14... tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme...
Ezechiel 36:19...je mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemíchOdsoudil jsem je za jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale...
Jan 3:17...život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho...
Římanům 8:3...v těle, jaké hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl...
2. Petr 2:6...popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného...
Zjevení 18:20... nebe, svatí apoštolové i proroci - Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl...
Zjevení 19:2...Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila...

Slova obsahující odsoudil: neodsoudil (1) odsoudil (8) odsoudili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |