Odradit

Hledám varianty 'odradit' [ odradit (3) odradili (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 32:7...vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž...
Numeri 32:9...údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal....
Ezdráš 4:4...Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašitodradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do...
Žalmy 26:1...vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej , Hospodine, zkoušej , prověř srdce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |