Odporovali

Hledám varianty 'odporovali' [ odporují (2) odporovat (1) odporovali (2) odporoval (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 4:10...na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk -...
Skutky 6:9... Alexandrie, Kilikie a Asie) a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v...
Skutky 13:8...čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula,...
Skutky 18:6...Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu však odporovali a rouhali se, setřásl si prach z pláště se...
Galatským 5:17...míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však...
2. Timoteus 3:8...lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali...
2. Timoteus 4:15...skutků. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při první obhajobě se za mne...

Slova obsahující odporovali: neodporovali (1) odporovali (2) podporovali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |