Odporní

Hledám varianty 'odporní' [ odporným (1) odporný (10) odporní (1) odporné (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 38:7...Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl...
Genesis 38:10...nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své...
1. Letopisů 2:3... Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak...
Job 9:31...mne shodíš do žumpy, že i svému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se mu postavil,...
Job 19:17...neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i manželce, hnusím se své vlastní rodině....
Job 19:19...se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a...
Job 30:10...jsem se pro příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz...
Žalmy 101:3...zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi...
Přísloví 13:19... Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý,...
Přísloví 24:9...hlupáků jsou vlastně hřích, drzoun je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za...
Izaiáš 1:13...přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše...
Izaiáš 41:24...vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí, je odporný! Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který...
Pláč 3:45...ses v oblaka, nepřístupný pro modlitbyOdporným smetím učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na...
Ezechiel 16:5... když ses narodila, pohodili někam ven jako odporný odpadek. Šel jsem okolo a uviděl , jak se tam...
Amos 5:21...jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte...
Amos 6:8...pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v...
Titus 3:3...rozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |