Odpoledne

Hledám varianty 'odpoledne' [ odpoledních (1) odpoledne (10) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 19:8...se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem...
2. Samuel 11:2... ale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po...
Matouš 20:5...odměnu.' A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem...
Matouš 20:6...znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl:...
Matouš 20:9... po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na...
Marek 15:33...poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi...
Lukáš 23:44...poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla...
Jan 1:39...toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a...
Skutky 3:1... Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden...
Skutky 10:3...almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího...
Skutky 10:30..."Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |