Odpočítal

Hledám varianty 'odpočítal' [ odpočítej (1) odpočítáte (1) odpočítáš (1) odpočítali (1) odpočítal (3) odpočítá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 23:15...ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé...
Leviticus 25:8...a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úroduOdpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let,...
Deuteronomium 16:9... tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práciOdpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku...
1. Samuel 18:27...dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožkyodpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu...
Ezechiel 4:5... kdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinuOdpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny:...
Ezechiel 4:6...na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu JudyOdpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj...
Ezechiel 44:26...sestře se smějí takto poskvrnit. se očistíodpočítá se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde do...
Matouš 26:15... "Co mi dáte, když vám ho zradím?" zeptal seOdpočítali mu třicet stříbrných. Od chvíle pak hledal...

Slova obsahující odpočítal: odpočítal (3) odpočítali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |