Odplácel

Hledám varianty 'odplácel' [ odplácíte (1) odplácí (3) odplácet (2) odplácel (3) odplácejí (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 7:10...jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil. Nebude váhat - tomu, kdo...
Deuteronomium 32:6... zvrácený a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte, lide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj...
1. Samuel 24:18...než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi...
2. Samuel 19:37...cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. ...
2. Letopisů 20:11...vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, které...
Job 34:11...je křivda vzdálená. Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v...
Job 34:33...jsem křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám...
Žalmy 35:12...o ničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni...
Žalmy 38:21...množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za dobrodiní, obviňují , když dobra držím...
Žalmy 109:5...přináším své modlitby. Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za přátelství. Ustanov nad ním...
Jeremiáš 18:20..., Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se  odplácet dobro zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem...
Jeremiáš 51:6...jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomstyodplácí Babylonu, co si zaslouží. Zlatým kalichem v ruce...

Slova obsahující odplácel: odplácel (3) podpláceli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |