Odpadli

Hledám varianty 'odpadli' [ odpadnou (1) odpadnete (2) odpadli (6) odpadl (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 29:3... "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout." Filištínští...
Izaiáš 31:6... vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté...
Matouš 24:10...vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a...
Matouš 26:31...Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí...
Matouš 26:33...vás do Galileje." "I kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu...
Marek 14:27...horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode  odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se...
Marek 14:29... předejdu vás do Galileje." "I kdyby všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl:...
Skutky 21:21...zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat...
Galatským 5:4... vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonemodpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději...
Židům 6:6...Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu...
Zjevení 2:5...počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit...

Slova obsahující odpadli: odpadli (6) odpadlictví (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |