Odpůrci

Hledám varianty 'odpůrci' [ odpůrcům (2) odpůrců (1) odpůrcích (1) odpůrci (5) odpůrcem (2) odpůrce (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Samuel 22:18...vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteliodpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy...
Žalmy 6:11...Jen se stydí a se děsí, všichni  odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň...
Žalmy 18:18...vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteliodpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy...
Žalmy 81:16...srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátilOdpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud by se...
Izaiáš 49:25...budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním! Ty, kdo utiskovali,...
Jeremiáš 18:19...Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na kopou jámu?...
Daniel 4:16... byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho...
Matouš 5:25... Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby...
Lukáš 12:58...sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak...
Lukáš 18:3...za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!' Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha...
Římanům 1:30... lsti a zlomyslnosti; štváči a pomlouvačiodpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví...
2. Timoteus 2:25...a být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali...
Titus 1:9...nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště...
Židům 10:27...Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |