Odnímá

Hledám varianty 'odnímá' [ odnímám (1) odnímá (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Leviticus 4:31...k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 4:35... Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na...
Ozeáš 13:11...Rozhněván jsem ti krále dal a rozzuřen ho odnímám! Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře...
2. Korintským 3:14...při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytáodnímá se totiž jen v Kristu. do dneška jim při čtení...

Slova obsahující odnímá: odnímá (3) odnímám (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |