Odnášeli

Hledám varianty 'odnášeli' [ odnáší (1) odnášeli (5) odnášel (1) odnášej (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 12:26...správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam...
1. Královská 15:22...po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět...
2. Letopisů 16:6...ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět...
2. Letopisů 24:11... ji naplnili. Levité truhlici pravidelně odnášeli do královského úřadu, kde královský písař se...
2. Letopisů 29:16...nádvoří, kde se toho chopili další levitéodnášeli to za město k potoku Kidron. S posvěcováním začali...
Izaiáš 40:24... jak na zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy chcete přirovnat? Svatý...
Daniel 1:16... kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a...
Skutky 19:12...Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |