Odlitky

Hledám varianty 'odlitky' [ odlitky (7) odlitků (1) odlitku (1) odlitek (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 18:18...do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu...
1. Královská 14:9...Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohyodlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes zahodil za...
2. Letopisů 34:3...od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, sochodlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a...
2. Letopisů 34:4...nimi rozsekal na třísky. Ašeřiny kůly, sochyodlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačů a...
Žalmy 106:19...plamenem! Na Orébu si potom tele udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu svého Boha tenkrát vyměniliza...
Izaiáš 41:29...jsou ještě míň - vzduch a nicota jsou jejich odlitky! Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený,...
Izaiáš 42:17...spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte...
Izaiáš 48:5...se to dík modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy ...
Jeremiáš 10:14...budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen...
Jeremiáš 51:17...budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen...
Nahum 1:14...Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modlyodlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |