Odlije

Hledám varianty 'odlije' [ odlít (2) odlili (5) odlil (5) odlije (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 32:4... Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formuodlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh...
Exodus 32:8... Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázalOdlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali:...
Leviticus 14:15...pravé nohy. Vezme také trochu oleje z mírkyodlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a...
Leviticus 14:26...ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne...
Deuteronomium 9:12... Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázalodlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento...
Deuteronomium 9:16... jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohuodlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty,...
Deuteronomium 27:15...hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných...
Soudců 17:3...zasvěcuji Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho...
Soudců 17:4...šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka,...
1. Královská 7:16...stejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5...
1. Královská 7:23... Tak byla dokončena práce na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji...
2. Královská 17:16...všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly,...
2. Letopisů 4:2...dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj...
2. Letopisů 28:2...se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a...
Nehemiáš 9:18...a velmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |